Logo eller grafisk profil? Her er forskjellen.

Erfaren leverandør av nettsider og logodesign

Det er ikke alltid like lett å forstå hva som menes da det snakkes om logo og grafisk profil om hverandre på høyt og lavt. Men det er nemlig en forskjell på logo og grafisk profil som er greit å kunne før du snakker med en designer.

En grafisk profil, eller visuell identitet er en sammensetning av grafiske elementer som kommuniserer noe eller noen. Dette er blant annet logo, designelementer, farge- og fontprofil og en profilhåndbok som inneholder retningslinjer for hvordan de grafiske virkemidlene skal brukes.

Dette er forskjellen:

Logo
• Selve symbolet

Grafisk profil
• Logo
• Designelementer
• Font- og fargeprofil
• Profilhåndbok

 

Er ikke en logo nok?

Jo, i mange tilfeller er en logo helt ypperlig. En logo er absolutt det viktigste elementet i en grafisk profil og det å investere i en skikkelig logo er noe som hver bedrift bør gjøre – mener vi!

For å gjøre en vurdering om en logo er nok i ditt tilfelle, så må vi tenke på dine ambisjonsnivåer. Skal du bli best? Skal du drive bare litt på si, og er ikke så avhengig av markedsføring? Har du mange konkurrenter du vil bli bedre en?
Avhengig av hva du svarer på disse spørsmålene vil avgjørende for hva du bør gå for.

Skill deg ut.

En grafisk profil er løsningen å gå for om du ønsker å ha et minneverdig uttrykk. Og behovet for synlighet blir større og større for hver dag. En godt gjennomarbeidet grafisk profil vil bidra til at bedriften øker synligheten og kommuniserer på en mer effektiv samt enkel måte.

Hva kjennetegner en god visuell profil?

• Formidler bedriften på en enkel og positiv måte
• Tidløst design
• Engasjerende og vekker følelser
• Gjenkjennbar

Grafisk profil gir struktur.

Om du kun har en frittstående logo uten definerte fargekoder eller fonter, kan det være vanskelig å holde markedsføringen på et strukturert og profesjonelt nivå.
Noen ganger blir logoen litt slik, og en annen gang blir den litt slik. Dette er en klassisk uvane for bedrifter med “mange kokker uten oppskrift” – og kan være en destruktiv måte å markedsføre bedriften på. Uten klare rammer rundt den visuelle kommunikasjonen til bedriften kan det framstå uprofesjonelt og være tidkrevende.

Når noen i bedriften stadig skal lage en fin ting for hver ting som skal kommuniseres brukes det mye tid og ressurser for bedriften på lang sikt.

Når en bedrift har en grafisk profil klarer alle som skal legge ut noe i sosiale medier, lage et dokument eller en flyer på vegne av bedriften å gjøre det på en riktig måte.
Dette er enkelt å gjøre, for oppskriften er dokumentert i profilhåndboken. Repetitiv bruk av de visuelle virkemidlene er det som gjør at noen kjenner igjen bedriften.

Tenk hvis McDonalds markedsførte seg med litt forskjellige farger, fonter og designelementer for hver gang de la ut noe? Struktur og gjentakende uttrykk er en av de viktigste faktorene om du skal bygge et brand.

 

Ikke bare for syns skyld.

Bevisst eller ubevisst, så gjør vi valg hver eneste dag basert på det visuelle. Vi mennesker liker rett og slett fine ting. Godt design gjør noe med oss og våre valg innen design er noe som bidrar til å identifisere oss, enten om det er på klær, biler eller matemballasje.

Oppsummering

Så, for å oppsummere forskjellen og pros and cons med logo og grafisk profil – her er det:

Logo:
+ Lavere investering i starten
+ Perfekt for å starte i det små
+ Bli mer synlig / proff
Mindre struktur
Mindre gjenkjennelseseffekt

*Pris: 3.000 – 20.000

Grafisk profil:
+ Gjennkjennelseseffekt
+ Strukturert markedsføring
+ En klar oppskrift uavhengig av hvem som utfører jobben
+ Tidsbesparende
En større investering (men mer lønnsom)
Mer tidkrevende under utvikling/prosessen

*Pris: 20.000 – 50.000

 

Vurderer du en av delene?

Vi lager både grafiske profiler og frittstående logoer. Men bestiller du kun logo hos oss – gir vi det lille ekstra, så det blir litt enklere for deg og markedsføre bedriften.
Ring eller send oss en melding, eller prøv vår priskalkulator her på nettsiden som gir deg en god pekepinn på hva ditt prosjekt kan koste.

Fredrik Sandbakken

Fredrik Sandbakken

Grafisk designer og innholdsprodusent.